Despre

 

Anul acesta, Colegiul Național „Traian Lalescu” a obţinut finanţare pentru proiectul de mobilităţi Crearea unui climat pozitiv de incluziune în școală prin dezvoltarea abilităților sociale”- 2018-1-RO01-KA101-048101, în cadrul Programului Erasmus +, Acţiunea KA1. Analiza nevoilor unității noastre și a oportunităților existente s-au concretizat prin definirea unor direcții pe care vrem să ne axăm în procesul de formare profesională și de schimbare a abordării procesului educativ.

Exista o tendință a școlilor din cadrul Uniunii Europene de a adopta instrumente și strategii de coaching pentru a încuraja și îmbunătăți procesul de învațare și inteligența emoțională. În societatea actuală, inteligența emoțională e crucială atât pentru profesori, cât și pentru elevi și este un predictor mai mare al succesului și al realizării decât rezultatele testelor de inteligență sau celor academice. Atât strategiile de coaching, cât și cele de dezvoltare a inteligenței emoționale pot deveni fundamentale în gestionarea situațiilor dificile în cadrul școlii, în încercarea de combatere a hărțuirii în școli și a abandonului școlar. Din păcate, profesorii din România au puține cursuri la nivel local, menite să ducă la îmbunătățirea competențelor profesionale și cresterii actului educațional și care să aibă ca subiect strategiile de coaching și de dezvoltare a inteligenței emoționale, pe de o parte, și politici școlare de combatere a hărțuirii, pe de altă parte. Ca atare, grupul de copii care prezintă risc de abandon școlar, fie deoarece provin din familii dezorganizate, cu situație economică precară, fie cei cu CES, nu vor putea beneficia de o abordare centrată pe individ, în vederea unei cât mai ușoare incluziuni sociale.

Obiectivele proiectului nostru

  1. Sprijinirea dobândirii de cunoștințe, aptitudini și competențe de către profesorii Colegiului în urma diseminării realizate de 3 profesori ai Colegiului care vor învăța în cadrul unui curs de formare cum să îmbunătățească inteligența emoțională atât proprie, cât și a elevilor și se vor familiariza și vor practica instrumente și strategii de coaching în vederea gestionării situațiilor de criză;
  2. Promovarea unui climat de sigurantă pentru educarea elevilor în spiritul promovării valorilor europene în urma diseminării realizate de 3 profesori ai Colegiului care vor dobândi în cadrul unei mobilități, o mai bună înțelegere a diverselor forme de hărțuire care să le permită întocmirea unui plan de politică școlară privind abordarea și prevenirea bullying-ului, aplicabil începând cu anul școlar 2019/2020;

Considerăm că, în urma participării la aceste cursuri și la diseminarea ce va urma,  profesorii astfel formați vor fi un real sprijin pentru consilierul școlar, prin cursurile și abordările pe care le vor avea în decursul orelor de Consiliere școlară și a intervenției individualizate.

În decursul celor 12 luni ale proiectului, după perioada de formare, fiecare participant va disemina la nivelul colectivului Colegiului informaţiile recepţionate, în aşa fel încât toţi colegii să poată beneficia de acestea. Intenţionăm ca, până la finele proiectului, să avem schiţat un ghid al profesorului de consiliere și orientare în care să se valorifice informația acumulată în decursul proiectului.

Tot în decursul celor 12 luni, cei 6 profesori participanţi vor coordona întocmirea unei baze de date unde se vor aduna materialele, proiectele didactice, prezentările PowerPoint/ Prezi folosite la clasă, adresele paginilor web ce au fost folosite în proiectarea orelor de curs, toate acestea cu scopul de a forma o arhivă a activităților desfăsurate pe care o pot consulta si ceilalți colegi și pe care o pot folosi la schimbul de bune practici cu colegi din țară sau din Europa. Profesorii participanţi vor urmări şi grupurile eTwinning din care vor face parte, împreună cu profesorii participanţi din alte ţări la cursurile pe care le vor urma, în vederea schimbului de experienţe şi bune practici.

 About

 “Traian Lalescu” National College has been granted financing for the “Creating a Positive Inclusive Classroom Environment in Schools by Developing Social Abilities”  mobility project-2018-1-RO01-KA101-048101, as part of the KA1 Action, Erasmus+ Programme. After having analysed our school’s current needs and opportunities, we managed to define the direction we want to follow, regarding professional training and change in teaching approach.

 There is a tendency in EU schools of implementing coaching strategies, meant to encourage and improve the learning process and emotional intelligence. Emotional intelligence is crucial in our society, both for teachers and students, and is likely to determine the success more accurately than the results of academic and intelligence tests. Both coaching and emotional intelligence strategies may turn out to be crucial in finding the appropriate solution to difficult problems in our school, in the attempt to cease bullying and school abandonment. Unfortunately, the teachers in Romania are inadequately trained, as they do not have access to local courses meant to improve their professional skills regarding coaching and emotional intelligence enhancement strategies on the one hand and school anti-bullying regulations on the other hand. Therefore, the group of students who show a high risk of school abandonment due to being part of disorganised or poor families, and those with Special Needs, will not benefit from an individual-based approach, meant to aid social inclusion.

 Our Objectives:

  1. Encouraging the acquisition of knowledge, skills and competencies in our College, as a result of the dissemination of a training course, attended by three teachers from our school,  aimed at enhancing both personal and students’ emotional intelligence and acquiring coaching instruments and strategies meant to help resolve crisis situations.
  2. Promoting a safe climate for teaching students about European values, as a result of the dissemination of a mobility that involves three teachers in our school, aimed at acquiring a better understanding of bullying, which will allow them to create a set of school regulations regarding the approach and prevention of bullying, that will be implemented from 2019-2020.

We believe that taking part in these courses and mobilities and the dissemination that follows them will prove to be a real support for the teachers and the guidance counselor who will tackle these approaches in her guiding classes.

During this 12-month project, each participant will disseminate the information gained at the training course, so that all their colleagues can benefit from this. We intend to involve the guiding counselor in this process and determine a set of directions to be followed.

All six attending teachers will coordinate a database made of materials, lesson plans and projects, PowerPoint/ Prezi presentations, websites used in lesson planning, with the aim of creating an archive of the activities for all the colleagues to access and consult in order to exchange information around the country and Europe. The attending teachers will be part of eTwinning groups alongside teachers from other countries who will attend the same courses, to ease the process of communication and shared experience.

Echipa de implementare

Comunicat de presă la finalul implementării proiectului

Proiectul de mobilitate ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA101-048101 cu titlul ,,Crearea unui climat pozitiv de incluziune în Școală prin dezvoltarea abilităȚilor sociale” desfășurat la Colegiul Național ”Traian Lalescu” din Reșița  a ajuns la final pe data de 31 august 2019. Toți profesorii participanți, fie ei cei din Echipa de implementare a proiectului, fie cei participanți la mobilitățile de formare, sau cei participanți la sesiunile de diseminare au avut de câștigat de pe urma implementării primului proiect Erasmus + de la nivelul Colegiului nostru. 

La nivelul echipei de implementare a proiectului și al participanților în cele 2 mobilități, participantii si-au imbunatatit competențele de management, de evaluare, decizionale, de formare, lingvistice, precum și competențe precum autonomia şi responsabilitatea, atitudinea de relaţionare şi comunicare deschisă, cooperantă, receptivă, acceptarea evaluării din partea celorlalţi, echilibrul caracterial.

Ambele cursuri de formare s-au desfășurat în Italia, în Bologna, partenerul de formare fiind Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità – IFOM. In cazul Fluxului 1, “Inteligența emoțională și abilități de coaching pentru profesori”, pe parcursul formarii, profesorii si-au dezvoltat capacitatea de a opera cu conceptele şi metodologia specifice cursului, au dezbatut ce este Inteligenta emotionala si de ce este ea importanta, au analizat modalitati de dezvoltare ale acesteia, au desfasurat jocuri si activitati practice care pot fi aplicate la clasa si care iti arata cum identifici emotiile, cum le definesti, cum le deosebesti, au purtat discutii legate de practici si stiluri actuale de predare. De asemenea, profesorii si-au insusit conceptele si principiile de baza legate de coaching, abilitati de Coaching si instrumente pentru profesori, cum poti adapta stilul tau de coaching la tipologia elevilor, si-au dezvoltat abilitatile de implementare a tehnicilor de coaching in cadrul orelor de curs, au invatat care sunt conceptele de baza ale programarii Neuro-lingvistica (NLP). Profesorii au facut activitati aplicative cu tehnici si strategii de predare pentru stimularea elevilor cu probleme in invatare care s-au axat pe modalitati de dezvoltare a motivatiei si a implicarii, au studiat principii ale comunicarii eficiente si responsabile, au discutat puterea intrebarilor la clasa, importanta unui feedback descriptiv cu aplicatii care pot fi utilizate pentru oferirea de feedback de catre elevi. Nu in ultimul rand, participantii au invatat despre Modelul Milton si Meta-Modelul, cu informatii si activitati inedite despre cum evaluezi valoarea de adevar a raspunsurilor interlocutorului sau analiza presupozitiilor.

Participantii la Fluxul 2, ”Cum să opriți hărțuirea și hărțuirea cibernetică în școli.”, au analizat ce este bulling-ul si importanta identificarii din timp a acestuia, care sunt factorii care definesc bullying-ul si il diferentiaza de alte timpuri de agresiuni si au punctat formele diferite de bullying. Prin activitati pracice, scenarii de caz, discutii si exemple de buna practica, participantii au abordat intelegerea aspectelor emotionale ale copiilor, insusirea de tehnici si strategii pentru a solutiona starile conflictuale, importanta increderii in sine si modalitati de dezvoltare a acesteia, recunoasterea meritelor si incurajarea/recompensarea comportamentelor pozitive, si perspective si date culturale si sociale legate de bullying. Pe parcursul formarii, participantii au studiat caracteristicile ”actorilor”, cum identifici persoanele care sunt hartuite si persoanele care hartuiesc, cum poti dezvolta motivatia si implicarea martorilor, a parintilor, a corpului de profesori si a consilierului educativ, diverse tehnici si strategii de predare pentru crearea sentimentului de apartenenta la grup, de unitate si implicare si aplicatii care pot fi utilizate pentru responsabilizarea elevilor-Metoda NO-BLAME. In urma activitatilor din cadrul cursului, participantii si-au imbunatatit cunostintele legate de formele diferite de cyberbullying.

Participantii la ambele cursuri de formare au luat parte la discutii pentru viitoare colaborari si planificarea unor alte activitati de follow up  Ca atare, prin activitatile intreprinse, profesorii participanti la cursuri si-au dezvoltat abilitati de lucru in echipe transnationale, au interactionat cu colegi din alte sisteme de invatamant (Italia, Finlanda, Germania, Slovacia, Belgia, Portugalia, Estonia si Romania), cu care au asigurat transfer de cunostinte/bune practici, si-au imbunatatit competentele lingvistice, comunicand in limba engleza. Site-ul proiectului, www.changing-attitudes.cntlr.ro, cuprinde articole publicate de profesorii participanti la mobilitati, precum si planuri de lectie propuse de catre acestia.

Impactul la nivelul grupului tinta (elevi/ cadrele didactice ale colegiului/ parinti) a fost, de asemenea, unul de amploare.

Elevii s-au implicat in diferite activitati scolare si extrascolare, precum:

– „STOP Bullying-ului / Spune NU intimidarii”, editia 2019, initiat de CJRAE Cluj si desfasurat in perioada martie-mai 2019, concurs de creatii literare – povestiri la care 8 dintre elevii nostri de gimnaziu s-au clasat pe locurile I si II. 

– Change Architects – initiativa nationala a Asociatiei All Grow, initiativa care a propus activitati ce au contribuit la imbunatatirea abilitatilor sociale ale elevilor, a calitatii comunicarii acestora

– „Renunta la Bullying! Rautatea frange aripi, bunatatea deschide inimi!” – Concurs in cadrul Simpozionului Regional „Primavara si creatie”, unde elevii nostri de liceu au obtinut premii I, II, III si diplome de participare

Cadrele didactice ale Colegiului au beneficiat de intalniri de diseminare a informatiilor, intalniri care au generat schimbari de atitudini ale profesorilor participanti la diseminare. Concret, 137 de cadre didactice din cadrul Colegiului sau de la diverse unitati scolare au beneficiat de intalnirile de diseminare, in cadrul Colegiului, la cercurile pedagogice sau comisiile metodice la care profesorii nostri au participat. In urma acestor intalniri, s-au observat schimbari de abordare metodica a profesorilor participanti la diseminare, prin sporirea interactivitatii orelor şi a implicarii elevilor, cum ar fi includerea acestora in momentele lectiei la ciclul primar in cadrul disciplinei Dezvoltare personala (clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a) si Educatie civica (clasa a III-a si clasa a IV-a).

Parintii au fost implicati in activitati de mentoring, in proiectele copiilor, ABC-ul emotiilor – pentru ciclul primar sau Stop Bullying-ului/ Spune NU intimidarii – pentru ciclul gimnazial. 

La nivelul organizatiei de trimitere:

– 5 membri, din echipa de implementare a proiectului si-au imbunatatit capacitatea de implementare a unui proiect cu finantare, prin derularea actiunilor proiectului;

– 5 clase din ciclul primar ( aproximativ 140 de elevi) vor beneficia in anul scolar 2019-2020 de cursuri optionale care cuprind activitati de dezvoltare, de recunoastere a emotiilor, de coping la situatii noi, jocuri de autocunoastere, etc. in urma prezentei profesorilor coordonatori ai claselor la intalnirile de diseminare. Profesorii vor folosi si materialele existente si ideile practice de aplicat la clasa din baza de date a proiectului;

– Premiul III la Concursul Made for Europe 2019, faza judeteana, organizat de Inspectortul Scolar Judetean Caras-Severin;

–  pregatirea şi depunerea unei aplicatii in cadrul Actiunii Cheie 1, runda 2018-2019, care, din pacate, nu a beneficiat de finantare, si continuarea procesului de educatie a adultilor prin pregatirea şi depunerea unei aplicatii in cadrul rundei 2019-2020 pentru parteneriate scolare in cadrul Actiunii Cheie 2;

– profesorii participanti la Fluxul 2 au proiectat, in vederea implementarii, incepand cu 2019-2020, un plan de politica scolara privind combaterea hartuirii in scoala.

La nivel local, regional, national si international:

– incheierea a 6 acorduri de parteneriat cu unitati de invatamant din oras si din judet, in vederea diseminarii exemplelor de buna practica din cadrul proiectelor;

 

– Cele 6 cadre didactice formate s-au inscris la un simpozion regional (Bullying-ul – fenomenul care ia amploare in mediul scolar), si 2 simpozioane internationale (Educatia nonformala – realitati si perspective si Didactica International ) si au prezentat exemple de buna practica  dobandite in timpul cursului de formare si pe parcursul derularii proiectului.