Erasmus+ pentru tine

Ceea ce a început în perioada 2007-2013 ca Programul de învățare pe tot parcursul vieții (The Lifelong Learning Programme), funcționează, în prezent, începând cu 2014 și până în 2020,  în cadrul noului program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, denumit Erasmus+. Elevi, studenți, cadre didactice, formatori de tineret, voluntari precum și alte persoane care lucrează în educație și în domeniul tineretului, mai exact peste 4 milioane de cetățeni europeni vor beneficia în cadrul acestui program de mobilități în străinătate care le vor oferi oportunitatea dobândirii unor noi abilități.

Acțiunea-cheie 1 din cadrul Programului Erasmus+ presupune mobilitatea în scop educațional a cadrelor didactice, elevilor, studenților, voluntarilor, lucrătorilor de tineret și tinerilor ca urmare a scrierii și depunerii unui formular de candidatură de către organizațiile la care aceștia își desfășoară activitatea. Aplicațiile câștigătoare vor permite persoanelor desemnate de organizațiile aplicante să participe la cursuri de formare, activități de predare, plasamente, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activități de tip job-shadowing sau alte evenimente de dezvoltare a competențelor.

Participarea în cadrul Programului Erasumus+ reprezintă o oportunitate pentru orice cadru didactic, atât din perspectiva profesională, prin formarea continuă în cadrul cursurilor specializate și cunoașterea altor abordări ca urmare a interacțiunii cu profesori din alte țări, cât și din perspectivă personală, prin îmbunătățirea imaginii de sine ca urmare a comunicării într-o limbă străină și participarea la diverse activități multiculturale.

Elevii și studenții au la îndemână, pe lângă Acțiunea cheie 1, și proiectele de mobilitate desfășurate în cadrul ariei de Tineret. La programele de învățare nonformală (ce se desfășoară pe o perioadă de 5-21 zile) pot participa tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani iar tinerii de 17-30 de ani, care fac voluntariat în diferite organizații, pot lua parte la activitățile din cadrul programelor de voluntariat (pentru 2-12 luni).

Găsești, în continuare, link-uri utile care să îți permită o cât mai bună informarea asupra Programului Erasmus+, fie că ești profesor, elev sau viitor student

www.erasmusplus.ro

www.etwinning.net/ro

www.youthpass.eu/ro

www.schooleducationgateway.eu/ro

www.salto-youth.net

www.schooleducationgateway.eu/ro

www.salto-youth.net