Lavinia Dolot

Un mediu de învățare armonios, în care posibilitățile intelectuale și emoționale ale elevilor să fie valorizate… un standard de care am incercat să mă apropii în cei 25 de ani de experiență didactică…

Caut neobosită căi de a-l atinge, iar acest proiect este un nou pas, unul esențial. 

Cred în posibilitatea modelării personale, dar și în potențialul oamenilor spre schimbare, în general. 

În calitate de membru al echipei de proiect, voi lucra asiduu ca impactul proiectului să fie cel dorit de noi: creșterea flexibilității individuale, care ne permite să privim lucrurile din unghiuri noi; o cunoaștere mai profundă a fenomenelor sociale actuale, dar și a universului personal al elevului, unic și complex; determinarea unor noi scheme de comunicare profesor-elev-familie-comunitate, care să clădească un climat incluziv, favorabil unei educații de calitate.